А.Жапаров: Кыргызстан гидроэнергетика аркылуу чоң секирик жасай алат

14

А.Жапаров: Кыргызстан гидроэнергетика аркылуу чоң секирик жасай алат

 

#УбадажанаАракет #акылбекжапаров #депутат #иличкулназаров #парламенткыргызстана #жогоркукенеш