Бакыт Төрөбаев: Биз утулдук, аны моюнга алып алдыны көздөй баратабыз

13

Бакыт Төрөбаев: Биз утулдук, аны моюнга алып алдыны көздөй баратабыз

#бакытторобаев #политикакыргызстан #убадажанааракет #жайнаталаскызы