Бакыт Төрөбаев: Биз утулдук, аны моюнга алып алдыны көздөй баратабыз

15

Бакыт Төрөбаев: Биз утулдук, аны моюнга алып алдыны көздөй баратабыз

#бакытторобаев #политикакыргызстан #убадажанааракет #жайнаталаскызы